Aihearkisto: opettaminen

Mielensäpahoittaja – puheenvuoro nettikiusaamisesta

Kerran, ei niin kauan sitten, se alkoi. Ensin yksi oli eri mieltä muiden kanssa. Uteliaat halusivat kuulla lisää perusteita. Perusteet eivät tyydyttäneet kuulijoita. Ylläpitäjä muistutti yhteisestä päämäärästä ja tehtävästä. Erilaiset mielipiteet eivät tällä kertaa edistäneet tehtävää. Ne edistivät kuitenkin lynkkausmielialaa. Puheenvuorot kävivät suorasukaisemmiksi puolin ja toisin. Arat ja ujot eivät enää uskaltaneet aloittaa keskustelua tai osallistua siihen ollenkaan. Työskentely ei edennyt. Ylläpitäjä poisti väärille raiteille lähteneitä keskusteluja. Uusia ilmestyi tilalle. Joukot alkoivat jakautua. Asialliset kommentit menettivät voimansa. Tilalle ilmestyi solvauksia. Jotkut viisaammat eivät menneet mukaan ollenkaan. Eivätkä puuttuneet siihen mitä heidän silmiensä alla tapahtui. Keskustelu meni asiattomuuksiin ja henkilökohtaisuuksiin. Joku pahoitti mielensä. Osa erosi ryhmästä. Joku muisti kiusaamisrikoksen tuntomerkit. Sekaisin menivät kiusaajat, kiusatut ja hiljaiset hyväksyjät. Ylläpitäjä teki kyllä parhaansa, mutta mikään ei enää auttanut. Tällaista tapahtuu kaikissa kouluissa päivittäin. Tämä voisi olla oppikirjaesimerkki lasten ja nuorten sosiaalisessa mediassa kohtaamasta kiusaamisesta. Kuinka voimattomia me opettajat olemmekaan tällaista kohdatessamme. Kuinka me yhdessä saisimme tällaisen loppumaan? Kuinka antaisimme oikeanlaisia ohjeita ja toimisimme oikeanlaisena esimerkkinä? Se tuntuu välillä niin ylitsepääsemättömän vaikealta. Musertavalta. Mustalta ja painavalta. Tämän blogikirjoituksen tapahtumat eivät ole esimerkinomaisia. Ne ovat tosia. Tapahtumasarja sai alkunsa suomalaisten opettajien ja kouluttajien suosimassa facebook-viestiryhmässä jonka aiheena on tieto-ja viestintätekniikan opetuskäyttö. Ryhmässä, jonka jäsenet ovat pääosin sosiaalisen median, tieto- ja viestintätekniikan sekä opettamisen ja pedagogiikan ammattilaisia.

Mainokset

Pedagoginen suunnitelma alakoulun mobiilitunnille

(Reblogged from carelianict.blogspot.com)
Tuntisiunnitelma on opettajille tuttu juttu ainakin opettajankoulutuksen ajoilta. Käytännön työssä sitä harvoin enää tarvitaan. Kokeneen opettajan tuntisiunnitelma syntyy usein intuitiivisesti omassa mielessä ja täydentyy sekä muuttuu joustavasti vuorovaikutustilanteen vaatimusten mukaan oppitunnilla.
Mobiilipedagogiikassa, samoin kuin muussakin ICT:n opetuskäytössä, tuntisiunnitelman käyttöön palauttaminen auttaa opettajaa jäsentämään uusia elementtejä ja työkaluja vanhaan viitekehykseen. Mobiilipedagoginen tuntisiunnitelma varmistaa sen, että teknologiaa ei käytetä pelkästään teknologian takia, vaan se toimii tarkoituksenmukaisesti oppimisen edesauttamisessa.
Omien ajatusten kirjoittaminen ylös auttaa myös jäsentämään sitä, mihin kaikkiin tavoitteisiin oppisuunnitelmalla on tarkoitus edetä. Kun suunnitelmaan merkitsee heti tunnin jälkeen omat kommentit ja huomiot oppitunnin kulusta, helpottaa se myös seuraavan opetuskerran valmistelemista.
Ohessa alakoulun mobiilipedagogiikkaa varten kehittelemäni tuntisuunnitelmapohja. Se perustuu omiin opetus- ja ohjaus kokemuksiini ja toimii hyvin minulle itselleni. – Paras tuntisuunnitelmapohja omaan käyttöön on yleensä opettajan itsensä tekemä. Toisen pohjasta on kuitenkin mahdollista saada uusia näkökulmia omaan työhön.
Tällä oppitunnilla aloitimme Reijolan koulun ykkösten kanssa Mobiilioppimiseen intensiivijakson. Oppitunnin jatkoksi pidimme välitunnin jälkeen toisen ohjaustunnin, jolla keskityttiin enemmän valokuvaamiseen ja siihen milloin ja mitä saa kuvata. Laitteet jäivät tämän yhteisen startin jälkeen Reijolaan lainaan viikoksi ekaluokan ja kutosluokan yhteistä projektiviikkoa varten.
mobiiliresepti

Mobiilioppimista esikoulussa

(reblogged from carelianict.blogspot.com)

Mesimarjat menevät mobiiliin

Joensuun Marjalan koulun 22 lapsen esiopetusryhmä Mesimarjat aloitti ns. 1:1 opiskelemisen tablet-laitteilla syyskuun ensimmäisenä päivänä. Mobiilioppimisprojektin kestoksi suunniteltiin viikon intensiivijakso, jonka aikana toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelmaa iPad-laitteiden kanssa. Viikon toteutukseen osallistuu opettajien lisäksi pedagoginen ICT-ohjaaja. iPad-laitteet on lainattu koulutoimen SciBREAK-projektilta.

Kuva. Eskarin mobiiliviikon pedagoginen suunnitelma 1.9.2014. (Kuva suurenee klikkaamalla.)

Käytännön toteutus alkoi perustaitojen opettelusta

Projekti alkoi siitä, kun ICT-ohjaaja saapui maanantaiaamuna eskariin laitteet mukanaan. Ensimmäisen ohjaustuokion aikana esikoululaiset ja opettajat tutustuivat yhdessä laitteiden perusominaisuuksiin. Yhdessä katsottiin mistä laite pannaan nukkumaan, kuinka se herätellään unilta ja missä on ”taikanappi” eli kotipainike. Sopivaa kosketusta ja rohkeutta laitteen käyttöön haettiin pelailemalla vapaavalintaisia lastenpelejä kotinäytöltä.

Oppilaiden pelaillessa padeillaan opettajat saivat vielä lisäohjeistusta laitteiden käyttöön. Yhdessä katsottiin läpi laitteen sammuttaminen, koska se on helppo ensiapu viikon aikana mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin. Opettajille näytettiin myös asetuksista langattoman verkon valitseminen mahdollisia verkko-ongelmia silmälläpitäen. Pelailun lomassa kaikki lapset opettelivat vielä löytämään äänenvoimakkuuden säädön yhdessä opettajien kanssa.

Pienen pelailutuokion jälkeen lapset kävivät koulutöihin. Vartin opetustuokiossa etsittiin kamera-appi ja kuvailtiin takakameralla kavereita sekä opettajia. Tämän jälkeen etsittiin etukamera, ja otettiin hassuja, mutta niin muodikkaita ”selfieitä”. Riemun takaamiseksi kokeiltiin vielä Photo boothia. Näin saatiin padeille kerättyä materiaalia myöhempää kuvat-appiin tutustumista varten.

Toisessa tuokiossa tutustuttiin appeihin

Ruokailun jälkeen ryhmällä oli vielä toinen ICT-ohjaajan vetämä 30-minuutin tuokio, joka aloitettiin katsomalla kuvat-appista aiemmin otettuja valokuvia. Jokainen sai esitellä omat parhaat otoksensa muille. Tässä apple-TV olisi ollut mukava lisä, mutta tämän eskariryhmän tiloissa ei ollut käytettävissä nettiä ollenkaan, niimpä oppilaat näyttivät kuvia omilta padeiltaan ja hyvinhän se niinkin kävi! Kuvat ohjelma on erinomainen apuväline nipistämisen ja napauttamisen opettelemiseen. Samalla myös tuli tutuksi mitä roskiksen kuvasta tapahtuu.

Omien ”selfie”-kuvien innoittamina piirreettiin Drawlla iloisen värinen omakuva. Tunnetilaa tasapainottamaan se sai kaverikseen pelottavan värisen hirviön, jolloin jokainen tuli kokeilleeksi värin vaihtamista ja pyyhekumia. Tuokion päätteeksi kurkattiin muutamiin viikon aikana käytettäviin oppimispeleihin. Nähin sovelluksiin ja niiden välillä siirtymiseen oli myös piiloitettuna lisäoppia laitteen peruskäytöstä ja moniajon toiminnasta. Esikoululaiset olivat nopeasti oppivaa sakkia ja projektin innokkaan starttauksen jälkeen iPad-laitteet jäivät opetusryhmän käyttöön koko viikoksi.

Pedagoginen suunnitelma työskentelyn pohjana

Lähtökodaksi esiopetuksen mobiiliviikolle laadittiin pedagoginen suunnitelma. Suunnitelman pohjana käytettiin seuraavia ajatuksia:

  • esiopetuksen opetussuunnitelman toteutuminen opetuksessa
  • lyhyet opetustuokiot, viikon intensiivijakso
  • selkeät ohjeistukset, suuri ryhmäkoko
  • kaikki tekee, ei odottelua
  • käytettävien menetelmien integroituminen moniin oppisisältöihin
  • laitteen peruskäyttötaitojen opetteleminen

Suunnitelmaa tullaan muokkaamaan edelleen syksyn muiden eskariprojektien tarpeeseen viikosta saadun palautteen perusteella. Saat suunnitelman isommaksi klikkaamalla kuvaa!

ICT-ohjaaja Mari Petrelius
Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut
Joensuun kaupunki

Miksi ope osaisi TVT:tä

Kouluttaessani opettajakollegoita TVT:n opetuskäytössä kohtaan usein innostuineita, osaavia ja motivoituneita pedagogiikan ammattilaisia. Silloin tällöin joukkoon saattaa kuitenkin eksyä myös joku koko TVT:n opetuskäytön kyseenalaistava henkilö. Muutaman kerran olenkin löytänyt itseni listaamasta syitä sille, miksi TVT:n käyttäminen oppimisessa on tärkeää ja minkä takia jokaisen opettajan olisi siihen hyvä perehtyä. Eikä pelkästään periaatteen, vaan myös käytännön tasolla.

Minun perusteluni TVT:n opetuskäytölle ovat seuraavat:

1. Opetussuunnitelma (nykyinen)

2. Opetussuunnitelma (tuleva)

3. Oppimisprosessi: sen tehostaminen, oppijoiden eriyttäminen ja motivoiminen

Aina välillä kuulee keskustelua siitä, että mitä jos nämä työkalut eivät parannakkaan oppimisprosessia. Vastaan, mitä siitä. Listassahan on monta muutakin kohtaa. Minusta niitä on käytettävä, vaikka ne tekisivät oppimisesta vaikeampaa kuin ennen. Oma intuitio on, että ne onneksi oikeinkäytettyinä myös voivat parantaa sitä.

4. Työelämä ja jatko-opintovalmiuksien hankkiminen

5. Tulevaisuus ja nyt syntyneen sukupolven itselleen luoman yhteiskunnan vaatimat taidot

6. Turvallisuus: päivittäisissä toimissa selviäminen, oman turvaallisuuden takaaminen, kiusaamisen välttäminen

… Jatkathan listaa kanssani? – Saa komeentoida!

Lisäksi vastaus löytyy lmielestäni myös asten ja nuorten sisältä pursuavasta ehtymättömästä luovuudesta, joka voisi teknologian keinoin hyvinkin tuoda ratkaisuja ongelmiin, joita me emme ole kyenneet ratkaisemaan. Hyviä esimerkkejä tästä jo tämän aamun lehdessä… (HS 4.4.2014 Viisivuotias poika mursi Xboxin nettipelien salasanasuojan)

Mainokset